Het annuleringsfonds van Walcheren Vakanties

De deelname aan het annuleringsfonds van Walcheren Vakanties voorkomt een extra tegenslag: Uw vakantie moeten annuleren vanwege een trieste reden, en dan toch moeten betalen voor een vakantie waar u geen gebruik van kunt maken. 

Belangrijk om te weten: 

A. Ons annuleringsfonds biedt dekking voor de annuleringskosten vanaf de dag van boeken. De dekking geldt voor de boeker of een meereizende persoon, wanneer de vakantie niet kan plaatsvinden, onder de in punt I genoemde voorwaarden.

B. De premie voor het annuleringsfonds bedraagt 8% van het netto huurbedrag en een polisbedrag van 2,50 euro. 

C. Wanneer u deel wilt nemen aan het annuleringsfonds, dient u dit meteen bij de reservering bekend te maken. U kunt tot 48 uur na de boeking het annuleringsfonds bijboeken, daarna is dit niet meer mogelijk.

D. Zonder deelname aan het annuleringsfonds gelden de annuleringsvoorwaarden van Walcheren Vakanties zoals beschreven in de algemene voorwaarden. 

I. Dekking Annuleringsfonds 

 1. Bij plotseling geconstateerde ernstige ziekte, ernstige verwondingen door een ongeval of bij een sterfgeval van: Uzelf, uw partner, kind, ouders, schoonouders of meereizende personen die met u in dezelfde woning zouden verblijven.
 2. Bij een medisch noodzakelijke ingreep van een meereizende, die onverwachts moet plaatsvinden.
 3. Ernstige complicaties tijdens zwangerschap van u of u partner.
 4. Onherroepelijke echtscheiding of de ontbinding van een notarieel vastgelegd geregistreerd partnerschap.
 5. In alle gevallen is de schriftelijke afmelding en het voorleggen van een officiële verklaring verplicht 

II. Uitsluiting van annuleringsfonds 

 1. Wanneer andere omstandigheden dan hierboven genoemd van toepassing zijn.
 2. Wanneer valse redenen worden opgegeven en/of een andere voorstelling van de feiten wordt gegeven.
 3. Bij een boeking korter dan 4 weken voor aankomstdatum.
 4. Bij vervroegd vertrek vanwege bovengenoemde redenen. 

III. Hoe maak ik aanspraak op het annuleringsfonds? 

 1. U meldt het voorval, op grond dat deze (mogelijke) annulering wordt voorgenomen, onmiddellijk tot uiterlijk 2 werkdagen na dit voorval aan Walcheren Vakanties.
 2. Mondelinge meldingen dienen altijd ook schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Bij een melding moeten de voorwaarden zoals bij punt I vernoemd gelden, om recht op vergoeding te kunnen verkrijgen.
 4. Om aanspraak te maken op een geldige vergoeding uit het annuleringsfonds, gebaseerd op uw deelname aan het annuleringsfonds, moet in elk geval een officiële (dokters-)verklaring worden aangeleverd, met aangifte van ziekte, sterfgeval, of in punt 4 een officiële verklaring van scheiding/ontbinding.
 5. De vergoeding uit het annuleringsfonds kan niet meer bedragen dan het bedrag wat u aan Walcheren Vakanties betaald heeft. In elk geval worden de deelnamekosten annuleringsfonds, de reserveringskosten en administratieve kosten in mindering gebracht.
 6. Na ontvangst van de schriftelijke annulering en een officiële verklaring ontvangt u binnen 1 week een schriftelijke bevestiging van de annulering en of uw aanvraag aanspraak maakt op een vergoeding uit het annuleringsfonds. Een eventuele uitbetaling volgt binnen 14 dagen na acceptatie en ontvangst van de schriftelijke bijlagen.